Fra redaktøren
04.11.2019
When new study places are established, the interests of society, students and patients need to be taken into account. But what is the most important concern? Photo: Øystein Horgmo To cover the...
04.11.2019
Når det skal opprettes nye studieplasser, må man ta hensyn til både samfunnets, studentenes og pasientenes beste. Men hvilket hensyn er viktigst? Foto: Øystein Horgmo For å dekke legebehovet i Norge...
21.10.2019
Disabled people have a right to shape their own lives. They don’t get the opportunity to do that in Norway. Photo: Einar Nilsen It was a normal day at work. Researcher Bergljot Gjelsvik was...
21.10.2019
Mennesker med funksjonsnedsettelse har rett til selv å forme sine liv. Det får de ikke i Norge. Foto: Einar Nilsen Det var en vanlig dag på jobben. Forsker Bergljot Gjelsvik var på vei til et møte på...
08.10.2019
A seemingly ill-conceived government proposal has reignited the debate about what separates doctors from nurses. Photo: Sturlason In April, a proposal to the regulations concerning national...
07.10.2019
Et tilsynelatende lite gjennomtenkt forslag fra regjeringen gir nytt liv til diskusjonen om hva som skiller sykepleiere og leger. Foto: Sturlason I april ble Forslag til forskrift om nasjonal...
23.09.2019
After New Year, men will no longer need to talk to their regular GP about impotence problems. Is this a good idea? Photo: Einar Nilsen From 2020 onwards, men over the age of 18 will be able to buy...
23.09.2019
Over nyttår skal menn slippe å snakke om potensproblemer med fastlegen. Er det en god idé? Foto: Einar Nilsen Fra 2020 vil menn over 18 år kunne kjøpe sildenafil, markedsført som Viagra Reseptfri, på...
09.09.2019
We have removed the general terms from our journal’s style guide and are instead requesting authors to comply with standard official orthography. In practice, this allows for more freedom of...
09.09.2019
Vi har fjernet allmennordene fra Tidsskriftets ordliste og ber nå isteden forfatterne om å følge gjeldende offisiell rettskriving. I praksis betyr det større valgfrihet og rom for individuell...