Annonse
Annonse
Fra redaktøren
17.04.2018
There is no reason for health journalism to be less critical than other forms of journalism. Photo: Sturlason A meta-analysis investigating the efficacy of antidepressant drugs for acute, moderate to...
17.04.2018
Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Foto: Sturlason I en ny metaanalyse der man undersøkte effekten av antidepressive legemidler på akutt...
20.03.2018
Doctors, patient organisations, and the pharmaceutical and medical device industry – along with the media – may thwart efforts to achieve evidence-based medicine. Photo: Journal of the Norwegian...
19.03.2018
Legene, pasientorganisasjonene og legemiddel- og utstyrsindustrien kan – sammen med mediene – virke som motkrefter i arbeidet for en kunnskapsbasert medisin. Foto: Tidsskriftet Tall teller, men noen...
06.03.2018
We have almost eradicated polio, but now vaccine coverage is levelling off. Are we giving up at the finish line? Foto: Sturlason Deep in rural Kenya, in the Rift Valley, lies Pokot, which I recently...
05.03.2018
Vi har nesten utryddet polio, men nå flater vaksinedekningen ut. Gir vi oss ved målstreken? Foto: Sturlason Langt ute på den kenyanske landsbygda, i Rift Valley, ligger Pokot. Jeg var nylig der...
20.02.2018
The Norwegian government’s proposal regarding the long-term storage of blood from neonatal screenings will soon be considered by the Storting. But has the government fully understood what it is...
19.02.2018
Regjeringens forslag om varig lagring av blod fra nyfødtscreeningen skal snart behandles av Stortinget. Men har Regjeringen helt forstått hva den selv foreslår? Foto: Einar Nilsen Fra...
06.02.2018
This year’s influenza has thrown the UK into its worst hospital crisis in decades. Photo: Einar Nilsen Influenza is raging in Europe – this winter as in previous ones. The outbreak here in...
05.02.2018
Årets influensa har kastet Storbritannia ut i den verste sykehuskrisen på flere tiår. Foto: Einar Nilsen Influensaen herjer i Europa – i vinter som i foregående vintre. Utbruddet her hjemme ser ut...