Annonse
Annonse
Fra redaktøren
11.12.2018
The objective of Plan S is to provide immediate open access to all publicly funded research. Traditional publishing houses and many researchers feel threatened. These changes will come, however...
10.12.2018
Plan S har som mål å gi umiddelbar åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning. Tradisjonelle forlagshus og mange forskere føler seg truet. Men endringene vil komme...
26.11.2018
Biologically speaking, we all fall somewhere along a spectrum of sexes, of which male and female represent the extreme ends. Authoritarian heads of government repudiate biological science in order to...
22.11.2018
Biologisk sett befinner vi oss alle på et spekter av kjønn, der mann og kvinne er ytterpunktene. Autoritære statsledere fornekter biologisk kunnskap for å tekkes religiøse og konservative velgere...
13.11.2018
This year, for the first time, more than 1000 people in Norway have passed the age of 100 years . Our life expectancy is constantly increasing. For the time being, however, we will all die –...
12.11.2018
I år lever det, for første gang, flere enn 1 000 personer i Norge som er 100 år eller mer. Vi lever stadig lenger. Men foreløpig skal vi alle dø – av noe. Foto: Einar Nilsen I siste halvdel av 1800-...
30.10.2018
Artificial intelligence is hammering on the doors of the Radiology Department. Should we let it enter? Photo: J.A. Kamfjord The dream of constructing artificial people was well described in Greek...
30.10.2018
Kunstig intelligens hamrer på dørene til radiologisk avdeling. Skal den slippes inn? Foto: J.A. Kamfjord Drømmen om å kunne konstruere kunstige mennesker er allerede godt beskrevet i den greske...
16.10.2018
As are men. Photo: Journal of the Norwegian Medical Association In 1899, the gymnastics teacher Johan Nicolaisen (1847–1929) composed ‘ Gymnastikkmarsj ’ ( 1 ), a song about the importance of...
15.10.2018
Og det trengs menn. Foto: Tidsskriftet I 1899 komponerte Johan Nicolaisen (1847–1929) sangen «Gymnastikkmarsj» ( 1 ), bedre kjent som «Mot i brystet». Vi hadde sang p...