Fra redaktøren
27.05.2019
Prisen på legemidler skyter i været, industrien har topp inntjening, og vi har legemiddelmangel. Tiden er inne for StatMed. Foto: Niklas Lello I 2017 brukte vi om lag 20 milliarder kroner på...
06.05.2019
Pharmaceuticals need not cure anything at all, and undocumented dietary supplements are permitted to pose as medical drugs. Norwegian consumers and patients are the losers. Photo: Einar Nilsen...
06.05.2019
Legemidler trenger ikke å lege noe som helst, og udokumenterte kosttilskudd får lov til å fremstå som legemidler. Taperne er norske forbrukere og pasienter. Foto: Einar Nilsen...
08.04.2019
This journal gladly publishes articles written by students. The students’ supervisors must ensure that the manuscript has the quality required for submission. Photo: Einar Nilsen As a young assistant...
08.04.2019
Tidsskriftet publiserer gjerne artikler basert på studentoppgaver. Veileder må ta ansvar for at manuskriptet er godt nok for innsendelse. Foto: Einar Nilsen Som ung assistentlege med...
25.03.2019
A healthy society is characterised by a strong civic culture. As doctors, we are responsible also for the health of the body politic. Photo: Sturlason Medicine is politics. Per Fugelli wrote: ‘Health...
25.03.2019
Et sunt samfunn kjennetegnes av en sterk offentlighetskultur. Som leger har vi ansvar også for samfunnskroppens helse. Foto: Sturlason Medisin er politikk. Per Fugelli skrev: «Helse er lik biologi x...
11.03.2019
The case report is the oldest genre in medicine. It remains as important as ever. Photo: Sturlason The case report sits at the bottom of the pyramid that ranks medical research ( 1 ), and when the...
11.03.2019
Kasuistikken er den eldste medisinske sjangeren. Den er fortsatt like viktig. Foto: Sturlason Mot bunnen av pyramiden som rangerer medisinsk forskning, ligger kasuistikken ( 1 ). Og da entusiasmen...
25.02.2019
What is the association between a free dinner and deaths from overdose? Photo: Einar Nilsen In 1996, Purdue Pharma, one of the leading pharmaceutical companies in the United States, launched a new...