Fra foreningen
NO IMAGE
30.11.2002
Det sa president i Legeforeningen Hans Kristian Bakke i sitt foredrag på turnuskonferansen på Soria Moria i november. – Erfaringsgrunnlaget får turnuslegene gjennom arbeid med pasienter som er mest...
NO IMAGE
30.11.2002
– Møtet var fruktbart og Legeforeningen møtte stor forståelse for de problemene manglende skjemastandardisering skaper i helse- og trygdevesenet, sier Kjell Maartmann-Moe, leder for Alment...
NO IMAGE
30.11.2002
På grunn av en del enkelttilfeller hvor det fremgår at legen ikke har vært fullt klar over sin informasjonsplikt, vil Legeforeningen presisere at legespesialist som har innført innkreving av...
NO IMAGE
20.11.2002
I tillegg til hovedprosjektet er det etablert et såkalt prosjekt-i-prosjektet med tittelen Erfaringer med stigma. – Prosjekt-i-prosjektet er ikke obligatorisk og er heller ikke ment å stjele tid fra...
NO IMAGE
20.11.2002
Fra 1.1. 1998 til 31.12. 2001 hadde Rådet for legeetikk slik sammensetning: Professor dr.med. Reidun Førde, leder Klinikkoverlege Else Wiik Larsen, nestleder Førsteamanuensis dr.med. Ragnar Hotvedt...
NO IMAGE
20.11.2002
Kostnadene ved legemiddelbruk deles mellom pasienter og Folketrygden. Trygdens utgifter til legemidler har økt med 40 % de siste fem årene og var på 6 193 millioner kroner i 2001. Kan disse midlene...
NO IMAGE
20.11.2002
Yngve Mikkelsen, Åse Brinchmann-Hansen, Erik Høiskar og Ragnhild Øydna Støen. Foto L. Kongsvik Gruppen har fått i oppdrag å utrede en tredelt turnustjeneste, psykiatriens plass i turnustjenesten samt...
NO IMAGE
20.11.2002
I alt 48 fylkesavdelinger, yrkes- og spesialforeninger har benyttet seg av dette tilbudet. Tilknytningen gir mulighet til fri benyttelse av det databasebaserte publiseringsverktøyet Gloria som er...
NO IMAGE
20.11.2002
Hans Kristian Pedersen og Erik H. Grangård deltok på nettredaksjonens webmaster-kurs. Foto L. Kongsvik Nettsjef Stine Bjerkestrand Nesje og nettredaktør Hans Petter Fosseng i Legeforeningens...
NO IMAGE
20.11.2002
Morten Rønning Ewa Ness I næringslivet finnes det ulike mentorordninger der mange får hjelp til karrierebygging og lederutvikling. Teologistudentene får en erfaren mentor når de skal ut i praksis og...