Utgaver

Å være lege • Avrusning ved blandingsmisbruk • Påvisning av alkoholbruk

Rabdomyolyse • Nye antikoagulasjonsmidler

Vitenskapelig uredelighet • Barnekreft • Gentesting

Snusbruk blant gravide • Legers arbeidstid • Statinutløst autoimmun myopati

Barn med nedsatt syn • Mendelsk randomisering • Ulcerøs kolitt

Sommernummeret 2016

Barn med nedsatt syn • Mendelsk randomisering • Ulcerøs kolitt

Legestudent med pasienterfaring • Papirløse migranter • Sulfonamidallergi

Endoskopisk kirurgi • Hjerteinfarkt før og nå • Gastroparese

Nye psykoaktive stoffer • Polyheksanid • Blodgivere og legemiddelbruk

Pages