Utgaver

Brannskader • Urinsyregikt • Strålingsindusert katarakt

Multippel sklerose og graviditet • Fra digitoksin til digoksin • Inflammatorisk tarmsykdom

Å være lege • Avrusning ved blandingsmisbruk • Påvisning av alkoholbruk

Rabdomyolyse • Nye antikoagulasjonsmidler

Vitenskapelig uredelighet • Barnekreft • Gentesting

Snusbruk blant gravide • Legers arbeidstid • Statinutløst autoimmun myopati

Barn med nedsatt syn • Mendelsk randomisering • Ulcerøs kolitt

Sommernummeret 2016

Barn med nedsatt syn • Mendelsk randomisering • Ulcerøs kolitt

Legestudent med pasienterfaring • Papirløse migranter • Sulfonamidallergi

Pages