Utgaver

Snusbruk blant gravide • Legers arbeidstid • Statinutløst autoimmun myopati

Barn med nedsatt syn • Mendelsk randomisering • Ulcerøs kolitt

Sommernummeret 2016

Barn med nedsatt syn • Mendelsk randomisering • Ulcerøs kolitt

Legestudent med pasienterfaring • Papirløse migranter • Sulfonamidallergi

Endoskopisk kirurgi • Hjerteinfarkt før og nå • Gastroparese

Nye psykoaktive stoffer • Polyheksanid • Blodgivere og legemiddelbruk

Vannbårne sykdomsutbrudd • Betablokker etter hjerteinfarkt? • Lege for døende

Legedekning i psykiatri • Hjertemetastaser • Fra snusbruk til rusmiddelbruk?

Påskenummeret 2016

Pages