Utgaver

Samhandling • Mobil røntgentjeneste • Tatovering • Pasientmedvirkning

Nevroborreliose • Ørehematom • Muskelsvikt hos barn

Toppidrett og astma • Kjønnslepper hos jentebarn • Statinintoleranse

Julenummeret 2016

Forebygging av trafikkskader • Myeloproliferativ neoplasi • Rettspsykiatri

Brannskader • Urinsyregikt • Strålingsindusert katarakt

Multippel sklerose og graviditet • Fra digitoksin til digoksin • Inflammatorisk tarmsykdom

Å være lege • Avrusning ved blandingsmisbruk • Påvisning av alkoholbruk

Rabdomyolyse • Nye antikoagulasjonsmidler

Vitenskapelig uredelighet • Barnekreft • Gentesting

Pages