Utgaver

Arbeidsmedisin • Transfusjonsmedisin

Hjerteinfarkt • Bekkenbunnssvikt • Forlenget QT-tid

Fysisk aktivitet og dødelighet • Rettspsykiatri • Observasjonssenger

Traumatiske sår • Alkohol og metronidazol • Pasientmedvirkning

Legemiddelreklame • Stamcelletransplantasjon • Klimaendringer

Medisinsk utdanning • Siteringsanalyse • Histiocytose

Tvangstiltak mot smitte • Duchennes muskeldystrofi • Pasienttekster

Sommernummeret 2014

LAR-behandling • Organdonasjon • Gorlins syndrom

Polyfarmasi • Akutt promyelocyttleukemi • Divertikkel i spiserøret

Pages