Utgaver

Egenkontroll av warfarin • Multippel sklerose • Nevrosyfilis

Forskningsetikk • Sårinfeksjon etter sutur • Endokrin autoimmunsvikt

Skader i russetiden • Utrykning på legevakt • Sigdcelleanemi

Påskenummer 2015

Ungdom med funksjonshemning • Sosiale ulikheter og helse • Malignt melanom

Utilregnelighet • Utmattelse • Selvmord

Samtaler med syke eldre • Amming • «Naturmedisin» • Rusmidler

Somatisk helse og rus • Hørselsscreening av spedbarn • Endringer i sykehus

Psykiatri • Urinveisinfeksjon • Sultestreik

Julenummeret 2014

Pages