Utgaver

- Sommernummeret

- Brystkreft og hormontilskudd - Osteosyntesesvikt - Hvilepuls - Interessekonflikter

- Sykefravær - Blodtrykksmedisiner - Legemidler som forurensning

- Krigsskader - Overvektige barn - Russ og antibiotika - Ryggmargsskade

- Assistert befruktning - Ryggmargsskade - Lungekreft

- Ryggmargsskader - Rettspsykiatri - Sykehusfusjon

- Påskenummeret

- Pasienttilfredshet - Benzodiazepiner - Forskning med humane celler

- Ungdoms alkoholvaner - Unødvendig innleggelse? - Pasientrettigheter

- Psykofarmaka - Atrieflimmer - Uforsvarlig helsehjelp

Pages