Rettelse
NO IMAGE
24.06.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0746. I Tabell 1 ved Parkinsons sykdom skal det stå: HR 0,38 (0,23–0,63). Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
NO IMAGE
25.05.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0145. I artikkelen skal det stå: Hvis den ble brukt som primærtest til alle gravide, dvs. rundt 55 000 hvert år, ville 271 av de estimerte 275...
NO IMAGE
04.05.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 155–9. I Tidsskriftet nr. 2/2020, s. 157 skal det stå: I tre av fire tilfeller er nattlig polyuri, dvs. nattlig urinproduksjon > 130 % av forventet blærekapasitet...
NO IMAGE
29.04.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0306. I Tabell 1 skal det stå: Perifer- og/eller sentraltvirkende analgetika før stell, ved behov, som fast ordinasjon. Vi beklager feilen,...
NO IMAGE
17.04.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0299. Tittelen på artikkelen skal være Covid-19 med stille hypoksemi. Dessuten skal det i artikkelen stå: Pasientene utvikler det vi kaller «...
NO IMAGE
30.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 457–60. I Tidsskriftet nr. 5/2020 på s. 457 skal det stå: Han nevnte at han tok 5,5 tabletter warfarin (Marevan) ukentlig grunnet tidligere lungeembolisme. Vi...
NO IMAGE
13.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0266. I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 236 og 240 skal navnet på førsteforfatter være: Emma Caroline Bekkelund Sondén. Vi beklager feilen, den...
NO IMAGE
13.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 268–72. I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 268 skal arbeidsstedet til Kristoffer Lassen være: Gastrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og...
NO IMAGE
17.02.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0766. Vedrørende anmeldelse i Tidsskriftet nr. 2/2020 på s. 182: Etter at anmeldelsen ble publisert er redaksjonen blitt gjort oppmerksom på...
NO IMAGE
17.02.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0474. I Tidsskriftet nr. 12/2019 på s. 1127 skal det stå: En studie av monolaurin, en forbindelse som kan inngå (i ukjent mengdeforhold) i...