Fra redaktøren
10.05.2021
Mens nattelivet åpner i Europa og USA, lyser flammene fra likbål opp himmelen over Indias millionbyer. Foto: Einar Nilsen En gryende optimisme preget landet. Flokkimmunitet var oppn...
NO IMAGE
27.04.2021
Doctors should write and speak in a way that makes them understood. Finding good translations of English medical terms is easier than many people think. Photo: Sturlason We use language to think and...
21.04.2021
Leger må skrive og snakke slik at de blir forstått. Å finne gode oversettelser av engelske faguttrykk er lettere enn det mange tror. Foto: Sturlason Vi bruker språk for å tenke og for å registrere...
NO IMAGE
13.04.2021
According to the prime minister, we cannot afford to expand intensive care capacity without taking resources from other patient groups. The strange thing is that in other respects, money seems to be...
07.04.2021
Ifølge statsministeren har vi ikke råd til å utbedre intensivkapasiteten uten å ta fra andre pasientgrupper. Det underlige er at pengene ellers synes å sitte ganske løst. Foto: Sturlason «Dette er en...
NO IMAGE
22.03.2021
When researchers are threatened, harassed and forcibly silenced, this is an attack on public enlightenment – and on democracy. Photo: Einar Nilsen Jonas F. Ludvigsson, paediatrician and...
22.03.2021
At forskere trues, sjikaneres og hetses til taushet, er angrep på en opplyst offentlighet – og på demokratiet. Foto: Einar Nilsen Jonas F. Ludvigsson, barnelege og professor i klinisk epidemiologi...
18.03.2021
Stengte treningssentre holdes åpne for personer som anbefales å trene. Påfunnet setter leger i skvis og vanner ut betydningen av attester. Foto: Sturlason Som et smitteverntiltak har treningssentrene...
NO IMAGE
08.03.2021
Researchers want openness and discussion, and for their findings to be disseminated independently of editor-controlled scientific journals. Photo: Einar Nilsen In the autumn of 2017, the editor-in-...
NO IMAGE
08.03.2021
Forskere ønsker åpenhet og diskusjon og å spre sine resultater uavhengig av redaktørstyrte vitenskapelige tidsskrifter. Foto: Einar Nilsen «Medisinske fremskritt måles i år, ikke dager, uker eller...