Essay
NO IMAGE
29.06.2020
James R. Walker (1849–1926) was a doctor and public health champion, ethnographer and folklorist. His work brought him into close contact with religious leaders and ‘medicine men’ from the...
29.06.2020
James R. Walker (1849–1926) var lege og folkehelseaktør, etnograf og folklorist. Gjennom sitt virke kom han i nær kontakt med det amerikanske urfolkets religiøse ledere og medisinmenn. Han ble selv...
NO IMAGE
03.04.2020
In July 1918, the Spanish flu came to Andøya island. The municipal medical officer, Christian Fredrik Rossow, wrote an account of his experience of the epidemic. His descriptions have clear...
30.03.2020
Hvordan er ståa for leger i spesialisering i offentlige norske sykehus? Det kommer vel an på hvem du spør: Spekter, Akademikerne, helseforetakene eller deres konsulentselskaper. Spør du legen selv,...
NO IMAGE
30.03.2020
Grief is not a disease, but some people nevertheless become ill from grief. Freud was one of the first to attempt to understand why. ‘Melancholia by Edvard Munch, painted 1892. Photo: Børre Høstland...
30.03.2020
Sorg er ikke sykdom, men noen blir likevel syke av sorg. Freud var en av de første som forsøkte å forstå hvorfor. «Melankoli» av Edvard Munch fra 1892. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet Sigmund...
27.03.2020
I juli 1918 kom spanskesyken til Andøya. Kommunelege Christian Fredrik Rossow nedtegnet sine erfaringer med epidemien. Hans beskrivelser har klare likhetstrekk med dagens covid-19-epidemi. Kart over...
09.03.2020
Kognitiv adferdsterapi er i dag en effektiv behandling av flere lidelser. Det har vi kanskje en slave, en romersk keiser og en dødsdømt filosof å takke for? Slaven Epiktet i symbolsk positur. Han...
09.01.2020
Den russiske danseren Vaslav Nijinsky (1889–1950) hadde en traumatisk oppvekst før han 20 år gammel la verden for sine føtter med det russiske ballettkompaniet. 30 år gammel ble han psykotisk. Han...
09.12.2019
Knapt noen annen del av menneskekroppen har større evne til funksjonell bevegelse enn hånden. Men hånden er ikke bare et mekanisk griperedskap. Til alle tider har hånden spilt en stor rolle i vår...