Debatt
21.04.2021
Nye norske data viser at medianalder for starten av puberteten hos norske jenter er seks måneder lavere enn tidligere antatt. Nye vekstkurver for norske jenter og gutter ble publisert i 2009 ( 1 )...
14.04.2021
Vi er helt avhengige av engasjerte leger som sier ifra hvor skoen trykker. Jeg forstår utålmodigheten som Bjørg Bakke setter ord på i innlegget «Når spydspissen blir liggjande i skuffen» ( 1 ). Men...
NO IMAGE
14.04.2021
Should past mistakes play a role in how medical assistance is prioritised? If so, the debate on the prioritisation of health resources will take on a whole new dimension. If Oslo receives more...
14.04.2021
Skal fortidens feil spille en rolle i prioriteringen av helsehjelp? Det gir i så fall debatten om prioritering av helseressurser en helt ny dimensjon. Får Oslo flere vaksiner på...
13.04.2021
Muslimenes hellige måned, ramadan, starter 13. april i år og vil vare i en måned. Vaksinering bryter ikke fasten. Derimot er covid-19-vaksinen viktig for å bekjempe pandemien og for å unngå et...
NO IMAGE
12.04.2021
There are plans to sell nicotine-containing e-cigarettes freely in Norway. In our view, the harmful effects of nicotine, particularly on young people and during pregnancy, should not be understated...
12.04.2021
Mange med demens i Norge er ikke utredet og har ikke fått diagnose. Aldersbestemt helseattest gir mulighet til å fange opp disse. Nylig ble det fattet et vedtak i Stortinget som ber regjeringen...
NO IMAGE
09.04.2021
Implicit bias in health personnel leads to disparities in the treatment of patients. The Norwegian Medical Association needs to address this issue. We constantly make more or less well-considered...
07.04.2021
Nikotinholdige e-sigaretter skal etter planen selges fritt i Norge. Vi mener skadevirkningene av nikotin, spesielt på unge mennesker og i svangerskapet, ikke bør underkommuniseres. Disse nye...
07.04.2021
Oppdaterte retningslinjer for både ikke-medikamentell og medikamentell behandling av smerte hos barn og unge er nå tilgjengelig. Norske og internasjonale studier tyder på at barns smertenivå blir...