Debatt
05.05.2021
Vaksinasjon mot koronavirus må ikke gå på bekostning av andre essensielle vaksinasjonsprogram. Håndtering av covid-19-pandemien, vaksineutvikling og vaksinefordeling er høyaktuelt og viktig. Tilgang...
NO IMAGE
27.04.2021
Quality assurance of surgical procedures and interventions requires suitable tools and the necessary resources. It is not uncommon to see sensational reports in Norwegian media about the poor quality...
23.04.2021
Kvalitetssikring av kirurgiske inngrep og intervensjoner forutsetter egnet verktøy og nødvendige ressurser. Ikke sjelden finner vi sensasjonelle oppslag i norske medier om mangelfull kvalitet ved...
21.04.2021
Nye norske data viser at medianalder for starten av puberteten hos norske jenter er seks måneder lavere enn tidligere antatt. Nye vekstkurver for norske jenter og gutter ble publisert i 2009 ( 1 )...
14.04.2021
Vi er helt avhengige av engasjerte leger som sier ifra hvor skoen trykker. Jeg forstår utålmodigheten som Bjørg Bakke setter ord på i innlegget «Når spydspissen blir liggjande i skuffen» ( 1 ). Men...
NO IMAGE
14.04.2021
Should past mistakes play a role in how medical assistance is prioritised? If so, the debate on the prioritisation of health resources will take on a whole new dimension. If Oslo receives more...
14.04.2021
Skal fortidens feil spille en rolle i prioriteringen av helsehjelp? Det gir i så fall debatten om prioritering av helseressurser en helt ny dimensjon. Får Oslo flere vaksiner på...
13.04.2021
Muslimenes hellige måned, ramadan, starter 13. april i år og vil vare i en måned. Vaksinering bryter ikke fasten. Derimot er covid-19-vaksinen viktig for å bekjempe pandemien og for å unngå et...
NO IMAGE
12.04.2021
There are plans to sell nicotine-containing e-cigarettes freely in Norway. In our view, the harmful effects of nicotine, particularly on young people and during pregnancy, should not be understated...
12.04.2021
Mange med demens i Norge er ikke utredet og har ikke fått diagnose. Aldersbestemt helseattest gir mulighet til å fange opp disse. Nylig ble det fattet et vedtak i Stortinget som ber regjeringen...