Debatt
17.02.2020
Innføring av nasjonalt program for tarmscreening forutsetter betydelig styrking av koloskopikapasiteten i hele landet. Regjeringen har bestemt at det fra høsten 2020 skal innføres nasjonal...
30.01.2020
In the art of medicine of the future, it will be important to know when to use artificial intelligence and when we should let natural intelligence work undisturbed. Some argue that artificial...
30.01.2020
An increasing percentage of the population avoids eating gluten. But there is considerable discussion about whether a condition exists where you do not have coeliac disease but nevertheless suffer...
20.01.2020
En økende andel av befolkningen unngår å spise gluten. Men om det er en tilstand der man ikke har cøliaki, men likevel ikke tåler gluten, er omdiskutert. Glutenintoleranse uten cøliaki (non coeliac...
20.01.2020
I fremtidens legekunst vil det være viktig å vite når vi skal bruke kunstig intelligens og når vi bør la den naturlige intelligensen få virke uforstyrret. Enkelte hevder at vi med kunstig intelligens...
13.01.2020
Å høre eller lese om personer med epilepsi som dør brått og uventet, skremmer både epilepsipasienter og pårørende. Vi mener likevel det er riktig å...
13.01.2020
Helseforetaksmodellen er nå 18 år, men skaper fortsatt store problemer for god klinisk praksis. Den må avskaffes – og Legeforeningen må bidra til det...
13.01.2020
Ny likestillings- og diskrimineringslov ble vedtatt i 2017. Den setter nye krav til seleksjonsmedisinsk praksis. For en rekke yrkesgrupper foreligger det helsekrav. Disse er utformet for å...
13.01.2020
Identifying the cause of acute dizziness can be challenging. This article presents a simple and effective approach based on long clinical experience. The patient with acute vertigo poses a major...
13.01.2020
Akutt svimmelhet kan være vanskelig å utrede. Her presenteres en enkel og effektiv fremgangsmåte basert på lang klinisk erfaring. Pasienten med akutt vertigo er en stor...