Debatt
19.09.2019
Migranter og etniske minoriteter i hele Europa har økende behov for organtransplantasjon, særlig nyretransplantasjon. Migranter og etniske minoriteter har stort behov for transplantasjoner, og...
09.09.2019
Til tross for forsikringer om endring ligger emnet for prøveforelesningen fremdeles for tett opp til emnet i doktorgradsavhandlingen. En doktorgradskandidat skal vise sine pedagogiske evner med en...
09.09.2019
Definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er nå endret. Dette får kliniske konsekvenser ved valg og dosering av terapeutikum etter svar fra mikrobiologisk laboratorium...
03.09.2019
Several animal studies suggest that certain additives used by the food processing industry may have an adverse metabolic effect and impact negatively on immune response functions. These effects...
03.09.2019
Fastlegene garanterer for flere helt sentrale helsepolitiske mål. Ett av de viktigste er at alle skal få helsetjenester etter behov og ikke betalingsevne. Norsk forening for allmennmedisins faggruppe...
02.09.2019
Flere dyrestudier tyder på at enkelte tilsetningsstoffer i bruk i matindustrien kan påvirke metabolisme og immunresponser på en negativ måte. Effekten ser ut til å oppstå via endringer i tarmfloraen...
30.08.2019
Doctors underestimate the placebo effect they may have on patients who are in a difficult life situation. The article entitled ‘Paradoxical placebo’ by Richard Monvoison and Nicholas Pinsault in Le...
27.08.2019
Leger undervurderer den placeboeffekten de kan ha på pasienter i en vanskelig livssituasjon. I en artikkel av Richard Monvoison og Nicolas Pinsault i Le Monde Diplomatique med tittel «Paradoksalt...
19.08.2019
Planlagte hjemmefødsler har lav sannsynlighet for alvorlige komplikasjoner. Men om de inntrer, er mulighetene for å håndtere dem svært begrensede. Foreslåtte nedleggelser av fødeavdelinger flere...
14.08.2019
Kjernejournalen fungerer. Snart kommer enda bedre integrasjon med journalsystemene og automatisk synkronisering av kritisk informasjon. Overflod av informasjon i pasientjournalen er et problem. Det...