Intoxication and neurology: A Dream Within a Dream

Mia Tuft About the author

Comments

Your comment will be stored on the norwegian translation of the article.
Dag Coucheron
About the author

Takk for diktet som er et av svært få som jeg kan utenat. Jeg har aldri forsøkt å tolke det, antakelig fordi det har berørt så mange ulike deler av min psyke at en tolkning er umulig. Slik jeg ofte synes at tolkninger av dikt dreper magien i diktet. Du gjorde ikke det og overlot til leseren å dikte videre. Takk for det.

Tuft Mia
About the author

Takk, Dag Coucheron. Synes også det er noe spesielt ved A Dream Within a Dream. Det er oversatt til norsk av André Bjerke, men ved en oversettelse mister diktet etter min mening den drømmende magien.