A new way to be a mother

Ragnhild Elise Ørstavik About the author

Comments

This article was published more than 12 months ago and we have therefore closed it for new comments.
Live Danbolt Drange
About the author

I artikkelen 'Mor på en ny måte' trekkes det frem mange positive sider ved eggdonasjon inn. Det som stadig forundrer meg i debatten er at det ikke nevnes noe om donoren. Hvem er eggdonorer? Slik etterspørselen er blitt er det lite sannsynlig at det vil finnes nok kvinner i Norge som ønsker å påta seg risikoen ved å donere egg. Donorene må nok fortsatt finnes blant fattige kvinner i øst og sør. For det er jo ikke ufarlig. Det har sykepleieren Jennifer Lahl vist i sin prisbelønte dokumentar, Eggsploitation, der eggdonorer forteller om sine opplevelser. Det er forøvrig underlig at det kun er avisene Vårt Land og Dagen som skriver om denne. «De eneste som selger eggene sine er de som trenger penger. Du vil aldri se Barack Obamas datter selge eggene sine for å finansiere utdanningen sin,» sier Lahl. Hennes konklusjon er krystallklar: Eggdonasjon burde absolutt ikke vært lovlig. Det er underlig å lese en så unyansert artikkel i legeforeningens tidsskrift. Her hadde jeg forventet å finne saklig opplysning om farene ved å donere sine egg.