Chikkelakke, chikkelakke, krasj, bang, au!

Når russen stuper i seng 17. mai-kvelden er det ofte med noen lite hyggelige skavanker.

Ikke overraskende viser nemlig flere undersøkelser at russekullet både skader seg mer og blir mer syke i mai enn andre unge.

Folkehelseinstituttet publiserte i fjor en studie der de kunne slå fast at 19-åringer har vesentlig flere skader enn 16- og 21-åringer i perioden 20. april til 20. mai – altså i perioden russefeiringen pågår.

Dataene som inngikk i studien ble hentet fra Norsk pasientregister i årene 2007 til 2011. Det var kun data for skader behandlet på sykehus som inngikk i studien. Tall fra primærhelsetjenesten inngikk ikke i studien, og det vil derfor si at studien i all hovedsak undersøkte alvorlige skader.

Økt forekomst av hodeskader

De tre mest vanlige «russeskadene» viste seg å være skader i ankel og fot, skader i håndledd og hånd, og hodeskader. Guttene skadet seg mest, og aller mest økte forekomsten av hodeskader i mai.

Det er for øvrig verdt å merke seg at studien ikke fant at antall registrerte alkoholforgiftninger var spesielt høyt. Likevel kunne man se tegn til høyere tall for 19-åringene i maimåned, og at det var flest kvinner som ble behandlet for alkoholforgiftning.

Les hele originalartikkelen «Forekomst av skader i russetiden»

Antibiotikabruk skyter i været

Legene forskriver mer av enkelte antibiotika, legemidler mot hoste og øyeinfeksjoner til 19-åringer i mai enn de resterende månedene i året, viste en studie fra 2012 utført av Folkehelseinstituttet.

Tidsskrift for Den norske legeforening publiserte artikkelen som tok for seg tallmateriale fra Reseptregisteret for 2005 til 2011. Resepter skrevet ut til 17, 19 og 21-åringer ble gjennomgått, og 19-åringene tronet på topp i mai.

Les hele originalartikkelen «Økt bruk av antibiotika blant 19-åringer i mai»

Høyest etter 17. mai

Forskrivningen av resepter til russekullet var i uken etter 17. mai omtrent det dobbelte av uken før.

– Økningen fortsetter, i fjor brukte over 7 prosent av 19-åringene antibiotika i mai, i resten av årets måneder er det omtrent kun 3 til 4 prosent som får antibiotika, sier Hege Salvesen Blix ved avdeling for legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet.

Så da skulle alt være klappet og klart til eksamensperioden for de friske og raske avgangselevene…

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media