Palliative sedation at the end of life – revised guidelines

Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal About the authors

Comments

This article was published more than 12 months ago and we have therefore closed it for new comments.
Hans Olav Tungesvik
About the author

Dei nye retningslinjene for lindrande sedering i livets sluttfase (1, 2) virkar vel gjennomtenkte, kloke og godt tilpassa dei aller fleste situasjonar som ein kan forventa i livets sluttfase. Eg vil tru at dei aller fleste som arbeider med pasientar i denne livsfasen, her vil finna god rettleiing.

Litteratur

1. Førde R, Materstvedt L J, Markestad T et al. Lindrende sedering i livets sluttfase – reviderte retningslinjer. Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 5. januar 2015

2. Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase. Oslo: Den norske legeforening, 2014. http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Retningslinjer/ (30.1.2015).