Intervju med Mads Gilbert

I videoen over forteller Gilbert de mest typiske skadene som kom inn, og om kårene til helsepersonellet ved sykehuset han jobbet for.

Noen av bildene fra Gilberts foredrag kommer som Medisin i bilder i Tidsskriftets julenummer.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media