Prophylactic treatment of jellyfish stings – a randomised trial

Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Are Hugo Pripp, Hans Erik Karlsen About the authors

Comments

This article was published more than 12 months ago and we have therefore closed it for new comments.
Olav Sandstad
About the author

Jeg ser at en av forfatterne er styreleder og daglig leder for firmaet som markedsfører den substansen som (naturlig nok) kommer best ut i testen.
Vedommende har oppgitt interessekonflikten.
Men det er likevel påfallende at en slik "reklame" publiseres i tidsskriftet idet badesesongen begynner.
Hva har man i tidsskriftets redaksjon tenkt om dette?

Charlotte Haug
About the author

Takk til Olav Sandstad for en kommentar om den kanskje største utfordringen for seriøse medisinske tidsskrifter for tiden: Kommersielle interessekonflikter. Det er knapt noen originalartikler om behandlingsmetoder som publiseres - her hjemme eller i andre land - som ikke har minst én forfatter med potensielle interessekonflikter. Interessekonflikten kan være kommersiell - som her - eller det kan dreie seg om andre typer interessekonflikter som f.eks. at ett fagmljø ønsker å sentralisere en metode til sitt sykehus.

Å la være å publisere artikler der det er potensielle interessekonflikter er ikke hensiktsmessig, men det helt selvsagt avgjørende er at slike interessekonflikter synliggjøres både for tidsskriftene, fagvurdererne og selvsagt leserne - slik det er gjort her.

Sandstad spør hva vi i redaksjonen har tenkt om dette når vi har vurdert artikkelen. Uten å gå altfor mye i detalj, kan jeg si at vi alltid er ekstra på vakt når det kan være potensielle interessekonflikter, men forøvrig gjennomgår artiklene nøyaktig samme grundige granskning som alle andre artikler: altså ekstern fagvurdering, egen redaksjonell vurdering og evt supplerende vurdering av statistiker.

Vi legger også vekt på at det her er tre medforfattere uten noen interessekonflikter som går god for metodene og resultatene.

Når vi da etter grundig faglig og redaksjonell vurdering, kom frem til at denne artikkelens konklusjoner var holdbare, syntes vi det var naturlig å publisere artikkelen nettopp i sommernummeret.