Kirurgisk behandling av sykelig fedme

I Tidsskriftets første podkast er det et intervju med Erlend T. Aasheim basert på temaartikkelen Kirurgisk behandling av sykelig fedme.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media