Har Oslo96-reformen hatt betydning for legers oppdatering og ferdighetsnivå?

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media