Botox eller kirurgi ved hemifaciale spasmer

Pasienten har hemifaciale spasmer (se video). Diagnosen stilles på klinisk grunnlag og er basert på observasjon av anfallsvise, ensidige, oftest kortvarige spasmer som kun ses i muskulatur innervert av n. facialis. Prevalensen hos voksne er ca. 10/100 000. Spasmene skyldes som regel mekanisk irritasjon av et blodkar på facialisnerven intratekalt, skriver Nils Jakob Brautaset i spalten Medisinen i bilder.

Les hele saken og se video:
Hemifaciale spasmer

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media