Liten morkake = svangerskapsforgiftning?

- Vi har tidligere vist at risiko for å få et barn med svært lav fødselsvekt er litt høyere med enn uten svangerskapsforgiftning, gitt samme morkakevekt. Mye tyder på at svangerskapsforgiftning ikke skyldes en liten morkake, og at morkakens grad av dysfunksjon ved svangerskapsforgiftning ikke kan måles ut ifra morkakevekt, skriver Anne Eskild og medarbeidere. Studien er publisert i Tidsskriftet BJOG : An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Les hele saken:
Morkakens vekst betyr lite for svangerskapsforgiftning

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media