Selvinnsikt etter psykoterapi

Overføringstolkning innebærer at man i terapien analyserer terapeut-pasient-forholdet, og dette ga altså økt selvforståelse som igjen førte til bedre kvalitet på pasientenes forhold til familie, venner og partner. Bedringen fortsatte etter avslutning av terapien over en periode på hele tre år.

Les hele saken:
Innsikt gir langtidseffekt ved psykoterapi

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media