Melder ikke fra om stikkskader

Stikkskader er relativt vanlig. Hvert år rapporteres det i gjennomsnitt 210 stikkskader via Haukeland universitetssykehus' interne skademeldingsskjema, men trolig er det en betydelig underrapportering. Basert på antall rekvisisjoner av hepatittserologi eller antihiv som var merket ”stikkskade”, er antall stikkskader beregnet til 369 per år.
 
Sykepleierne rapporterte flest stikkskader, 51 %. Laboratoriepersonell rapporterte 10%, leger 6% og andre yrkesgrupper 33%.
 
– Det er særlig bekymringsfullt når leger unnlater å melde skader, skriver forfatterne.

Les hele artikkelen:
Stikkskader og melderutiner

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media