God prognose ved kroniske korsryggssmerter

Kroniske korsryggssmerter utgjør et stort helseproblem. Mange prognostiske studier har svakheter som innebærer altfor pessimistiske estimater.

Les hele saken:
God prognose ved kroniske korsryggssmerter

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media