Fødselsutfall går i arv

Hun har sett på hvordan arv, miljø, livsførsel og sosioøkonomiske forhold påvirker fødselsutfallet over generasjonenen. Resultatene viser at erfaringene i én generasjon virker inn på fødselsutfallet i neste.

Les hele saken:
Fødselsutfall går i arv

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media