Det lille norske

Leksikonet er ikke et hvilket som helst bokverk, men den eneste kvalitetssikrede generelle kunnskapsbase på norsk vi har igjen. Det har betydning både kulturelt, historisk og språkpolitisk hvis Store Norske blir borte, skriver Haug i sin minileder. Norge er et lite land. Hvis vi ikke tar godt vare på vår nasjonale arv, blir vi enda mindre.

Les minilederen her:
Det lille norske

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media