Trenger vi ordet medisinskfaglig?

Dette skriver medisinske redaktør Petter Gjersvik i Språkspalten i siste nummer.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media