Mange brudd hos eldre kvinner

Omtrent en tredel av bruddene trenger behandling i regional eller generell anestesi i sykehus. Type brudd og alders- og kjønnsfordeling i denne gruppen er ikke tidligere undersøkt prospektivt i en definert befolkning.

Les hele saken:
Mange brudd hos eldre kvinner

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media