Norsk levertransplantasjon gjennom 25 år

Kolestatisk leversykdom er hyppigste indikasjonsdiagnose.

Les hele saken:
Levertransplantasjon i Norge gjennom 25 år

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media