Kostnader ved tidlig behandling av leddgikt

Behandling av revmatoid artritt i svært tidlig fase kan gi varig bedring i symptomer og livskvalitet, men valg av terapeutisk tilnærming er omdiskutert, bl.a. pga. kostnader.

Les hele saken:
Kostnader ved tidlig behandling av leddgikt

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media