Behandling av lungekreft

Risikoen for residiv er relatert til kjønn, tumorstørrelse, postoperativ lymfeknutestatus, operasjonsmetode og alder. Det viser en journalgjennomgang av 190 pasienter operert ved St. Olavs hospital.

Les hele artikkelen:
Residiv og overlevelse etter kirurgisk behandling for lungekreft

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media