Stump røyken før operasjonen

Røykere som deltar i røykeavvenningsprogrammer før kirurgisk behandling, har signifikant færre komplikasjoner etterpå. Dette viser en systematisk oversikt med 11 randomiserte, kontrollerte studier med 1 194 pasienter. Resultatene er publisert i British Journal of Surgery.

Les hele saken:
Stump røyken før operasjonen

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media