Behandling av akutt hjerteinfarkt i distriktene

Artikkelen ble e-publisert 9.9. 2009 i Journal of the American College of Cardiology, som er et av de høyest rangerte kardiologiske tidsskriftene.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media