Urinveisinfeksjon hos barn

Urinveisinfeksjon rammer 2-3% av guttene og 7-11% av jentene i alderen 0-16 år. Ved empirisk valg av antibiotika må man vurdere om det er øvre eller nedre urinveisinfeksjon, om barnet kan svelge tabletter eller ikke og ta hensyn til økende resistens hos Escherichia coli, den klart vanligste mikroben ved urinveisinfeksjon hos barn, skriver Claus Klingenberg og medarbeidere i en artikkel i Tidsskriftet.

Les artikkelen her:
Peroral antibiotikabehandling av urinveisinfeksjon hos barn

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media