Ulik behandling for samme gynekologiske lidelse

Graviditet utenfor livmoren, ovariecyster og hysterektomi kan behandles enten med laparaskopi eller laparotomi – altså kikkhullskirurgi eller åpen kirurgi, der laparoskopi anbefales ifølge internasjonale retningslinjer. Men mange sykehus tilbyr kun laparotomi, ifølge Jeanne Mette Goderstad. Hun er førsteforfatter av en oversiktsartikkel om temaet, og er intervjuet i Tidsskriftets podkast.

Lytt til podkasten (mp3-fil)

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media