Panikkpandemi?

Hun peker på feilinformasjon og dobbeltkommunikasjon fra myndighetene og konsekvensene av dette i befolkningen og blant leger.

Les hele lederen:
Panikkpandemi?

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media