Hør podkast om utfylling av dødsattester

Arbeidsskadedødsfall utgjør et større problem enn det statistikken viser. Både dødsårsaksregisteret og Arbeidstilsynets register underrapporterer slike dødsfall, og de to registrene viser ikke like tall, ifølge en studie i Tidsskriftet.

Sidsel Rogde mener en forklaring på avviket mellom registrene er at dødsårsaksregisterets datagrunnlag er for dårlig. Legens dødsmelding er det viktigste grunnlagsdokumentet, og dødsattestene er slett ikke alltid korrekt utfylt.

- Vi ser veldig mange merkelige feil, sier Rogde.

Lytt til podkasten (mp3-fil)

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media