Færre sengeplasser i psykiatrien

En forskyvning i retning av mer poliklinisk behandling kan ha gått utover meget syke pasienter med behov for innleggelse, skriver Maria Sigurjonsdottir ved Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst i to kronikker i siste nummer av Tidsskriftet.

Les kronikkene her:
Opptrappingsplanen for psykisk helse – idealer og realiteter

Sikkerhetspsykiatrien trenger flere sengeplasser

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media