Skade etter myokardinfarkt

Artikkelen, som har norsk førsteforfatter, ble e-publisert 28.1.2009 i Journal of the American College of Cardiology, som er et av de høyest rangerte kardiologiske tidsskriftene.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media