Se Tidsskriftets første interaktive artikkel

Nettartikkelen Benign parosyksmal posisjonsvertigo er interaktiv, og her visualiseres anatomi, fysiologi, patogenese, utredning og behandling av tilstanden. Du kan blant annet se video av de to behandlingsteknikkene Epleys manøver og Barbecue-manøver.

Artikkelen er tilgjengelig fra innholdsfortegnelsen for nr. 7 i nettutgaven, samt fra menypunktet Interaktiv i den horisontale menyen på Tidsskriftets nettsider.

Benign paroksysmal posisjonsvertigo

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media