B-vitaminer forebygger ikke kreft

5 442 kvinner ble randomisert til enten placebo eller et daglig tilskudd av en kombinasjon av folat, vitamin B6 og vitamin B12 over en observasjonstid på 7,3 år. Nå viser en detaljert analyse av kreftendepunktene i denne studien, som er publisert i JAMA, at risikoen for å utvikle invasiv kreft eller brystkreft var den samme i placebogruppen og behandlingsgruppen.

Les hele saken:
B-vitaminer forebygger ikke kreft

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media