Oppdatert oversikt over verdens helsetilstand

Rundt ti millioner barn under fem år dør hvert år. Ni av ti barn som dør av malaria og ni av ti barn som dør av aids bor i Afrika.

Les hele saken:

Verdens helsetilstand

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media