TNF-hemmere i behandlingen av barneleddgikt

Adalimumab er et humant monoklonalt anti-TNF-antistoff. Nylig er det gjennomført en kontrollert studie av legemidlet hos 4 - 17 år gamle barn med leddgikt i USA. Siden andre TNF-hemmere tidligere har vist gunstig effekt, var hensikten også å se på betydningen av adalimumab i kombinasjon med metotreksat.

- Resultatene bekrefter utfallet av tidligere studier av barn med leddgikt. Adalimumab hadde effekt og ga remisjon, og effekten holdt seg så lenge medikamentet ble gitt. Det var antydet en viss tilleggseffekt av metotreksat, men denne forskjellen var ikke signifikant. For andre TNF-hemmere er denne kombinasjonen blitt standard, sier barnelege Gudmund Marhaug ved St. Olavs Hospital.

TNF-hemmere i behandlingen av barneleddgikt

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media