Redusert dødelighet hos diabetikere

Grunnlaget for studien var data fra Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media