Lang livmorhals - flere keisersnitt

Normal fødsel til termin er avhengig av programmert utvikling av livmoren tidlig i svangerskapet. En kort livmorhals midtveis i svangerskapet er forbundet med økt risiko for preterm fødsel. Nå har britiske forskere undersøkt om en lang livmorhals er assosiert med økt sannsynlighet for keisersnitt ved fødsel til termin.

Les hele saken:
Lang livmorhals – flere keisersnitt

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media