Bedre behandling av arytmier?

Studien ble gjennomført ved 72 sykehus i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Nederland og Ungarn.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media