Når noe er glemt i pasientens kropp

Uoverensstemmelse mellom antall kirurgiske instrumenter på operasjonsstuen før et kirurgisk inngrep og etter inngrepet innebærer at sannsynligheten for at noe er gjenglemt i pasientens kropp er økt 100 ganger.

Les hele saken:

Når noe er glemt i pasientens kropp

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media