Acetylsalisylsyre mot preeklampsi?

Årsaken til preeklampsi er ukjent. Én hypotese er at placentasvikt leder til økt plateaktivering gjennom en ubalanse mellom prostasyklin og tromboksan. Derfor har man tenkt seg at acetylsalisylsyre kan forebygge tilstanden.

Les hele saken:
Acetylsalisylsyre mot preeklampsi?

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media