Viktige faktorer ved virusrelatert kreft

Livmorhalskreft er den nest hyppigste kreftformen hos kvinner på verdensbasis. Infeksjon med visse typer av humant papillomvirus (HPV) er nødvendig for utvikling av livmorhalskreft, men det er ikke alle kvinner med HPV-infeksjon som får kreft. Bertelsen og kolleger ved Avdeling for patologi, Gades Institutt, har studert betydningen av molekylære endringer, forekomst av HPV-virus og effekt av laserbehandling. Resultatene presenteres i avhandlingen Uterine cervical neoplasia. Aspects of biology and pathology.

Les hele saken:
Viktige faktorer ved virusrelatert kreft

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media